Организация и технология на данъчно осигурителния контрол в България


Понятието данъчно-осигурителен контрол се появява тогава, когато Националната агенция за приходите обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски...
 

Основни елементи на финансовото управление и контрол: контролна среда, контролни дейности, управление на риска, информация и комуникация и мониторинг


Проспериращ културно-образователен, промишлено-аграрен и търговско-транспортен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазил богато културно-историческо наследство и традиции и притежаващ възможности за устойчиво социално...
 

Организация и технология на данъчно-осигурителния контрол в Република България


В научната и в учебната литература по контрол понятието данъчно-осигурителен контрол се появи тогава,когато нормативно се обедини събирането и обслужването на републиканските данъци и на задължителните вноски за социално и здравно...
 

Рейтинговане


Рейтингът е оценката или преценката за нещо по отношение на качеството, количеството или някаква комбинация от двете. Той е вид класация, която подрежда класираните обекти по някакви относително трайни техни характеристики...
 

Технология на държавната финансова инспекция. Обхват и основни документи.


Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК)...
 

Същност на контролна, методологични изисвания и подходи за изследване на контрола


При изследване на контрола, независимо от неговите форми на проявление и разнообразното му съдържание, е необходимо той да се анализира задълбочено и с различни методологични подходи....
 

Одитна извадка


Одитът е "независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад чрез изразяване на одиторско мнение"...
 

Информационно осигуряване на финансовия контрол чрез системата от средства за контрол


Информацията се използва приоритетно от одитните комитети на предприятието от публичен интерес, от органите за управление, вътрешните одитори, от органите на сметната палата и други. Информацията от плана е основа...
 

Видове бюджетен контрол


Предварителен финансов контрол е този, който се упражнява, преди да е извършено контролиращо действие. Той е с безспорни профилактични достойнства. в състояние е да окаже най-вече въздействие за правомерно протичане на процесите...
 

Изготвяне на одиторски доклад


Проследени са процесите по извършване на одита, описани са етапите, получените данни, анализ върху тях, както и заключение и всички останали задължителни реквизити....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финансов контрол с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
67

виж още преподаватели...